IKC De Vosseburcht staat in de Vosseparkwijk in Leeuwarden en biedt kinderen van 0 tot en met 12 jaar een veilige, plezierige en rijke leeromgeving. We hebben veel aandacht voor het individuele kind. Op onze buurtschool voelen kinderen zich veilig en geaccepteerd. 

Een solide basis voor een goede toekomst!

Op ons IKC is iedereen van harte welkom. We bieden openbaar onderwijs vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Kinderen van 2-4 kunnen terecht op de speelleergroep, zodat zij goed voorbereid worden op de basisschool. In de nabije omgeving zijn er twee kinderopvangorganisaties. Wij werken nauw samen met Stichting Kinderopvang Friesland en bieden een rijk naschools aanbod.

Meer informatie

Bij ons is het altijd open dag!

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Agenda

04 nov
Studiedag (alle kinderen vrij)
04 nov
Studiedag team
Sfeerimpressie van ons IKC