Identiteit

De Vosseburcht is een openbare basisschool. Vanuit onze grondslag staat het onderwijs op onze school open voor kinderen met of zonder godsdienstige achtergrond.

Kernwaarden van openbaar onderwijs zijn:

1. Iedereen welkom
2. Iedereen benoembaar
3. Wederzijds respect
4. Waarden en normen
5. Van en voor de samenleving
6. Levensbeschouwing en godsdienst

In het leven en werken van alle dag willen we deze begrippen herkenbaar maken op onze school in onze relaties met kinderen, ouders, collega’s en alle andere betrokkenen.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie