Voor- en naschoolse  opvang

Voor- en naschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot 13 jaar die leerling zijn van De Vosseburcht. De kinderen worden opgevangen in een groep door een team van professionele en enthousiaste medewerkers. Zij staan borg voor een verantwoord pedagogisch klimaat. De openingstijden van de voor- en naschoolse opvang sluiten aan op de begin- en eindtijd van de school.

U kunt in de nabijheid van school kiezen voor Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) als aanbieder van voor- en naschoolse opvang. (Als u op bovenstaande naam klikt, komt u op de website van SKF).

In het naast de school gelegen speeltuingebouw biedt Stichting Kinderopvang Friesland voor- en naschoolse opvang aan. Stichting Kinderopvang Friesland heeft een speel-leergroep voor peuters in school. We willen de doorgaande lijn van van 2 tot 12 jarigen versterken. We werken aan de gezamenlijke ontwikkeling van kinderen in Integraal Kindcentrum De Vosseburcht( IKC).

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en Sinne Kinderopvang bieden in de directe nabijheid van school voor- en naschoolse opvang. Iedere schooldag is de voor- en naschoolse opvang geopend. In de schoolvakanties is er een aanbod van volledige dagen. De kinderen die gebruik maken van voor- en naschoolse opvang worden altijd naar school en naar de opvang locatie begeleid door pedagogisch medewerkers van de opvang locatie.

Er zijn contacten tussen school en beide opvangorganisaties over de overdracht van informatie over peuters die instromen in de kleutergroepen van school.

Indien u gebruik wilt maken van opvang, dan kunt u zich inschrijven bij één van beide opvangorganisaties. Aan de voor- en naschoolse opvang zijn kosten verbonden.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie