Hoogbegaafdheid

De Vosseburcht biedt, naast passend onderwijs in de klas, voor hoogbegaafde kinderen een arrangement met daarin persoonlijke coaching, contact met peers en uitdagende thema’s

Een klein aantal kinderen is hoogbegaafd en heeft daarbij eigen kenmerken en behoeften. Bij kinderen van 6 jaar en jonger wordt er niet gesproken over hoogbegaafdheid, maar over ontwikkelingsvoorsprong.

Voor informatie over het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen:

Proloogaanbod hoogbegaafde leerlingen

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie