Jaarverslag MR

De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht om schriftelijk een jaarverslag van de werkzaamheden uit te brengen. Een jaarverslag geeft overzicht van de samenstelling en werkzaamheden en inzicht in gemaakte keuzes. Het jaarverslag is bedoeld voor iedereen die bij de school betrokken is.

MR jaarverslag 2022-2023

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie