Speelleergroep

Heeft uw peuter behoefte aan wat meer uitdaging? Of aan het leren en spelen samen met andere kinderen? Dan is het een goed idee om hem of haar aan te melden voor de Speelleergroep. Hier krijgen peuters de mogelijkheid om geleidelijk te wennen aan de overgang naar de kleuterklas en wordt de ontwikkeling van uw peuter op positieve wijze gestimuleerd.

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding.

Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren de leidsters ook het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen ze de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. Op die manier ontwikkelen ze sociale en persoonlijke vaardigheden en daarvan krijgen ze meer zelfvertrouwen. We stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op een positieve manier en we leren ze rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie