Basisschool

Wij zijn een openbare school. De school is gehuisvest in een prachtig monumentaal gebouw dat is gesitueerd in een jaren dertig buurt aan de westkant van Leeuwarden. De leerlingen komen voornamelijk uit de wijk en naastliggende wijken. In school is ook een speelleergroep gehuisvest. Samen zijn wij een Integraal Kind Centrum voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Het onderwijs op De Vosseburcht karakteriseert zich door een traditionele onderwijsstijl, waarbij we rekening houden met verschillen tussen leerlingen. We hanteren een duidelijke leerlijn voor taal, rekenen en lezen en we proberen de interesses die ieder kind heeft verder te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen. Of het nu gaat om kinderen die meer kunnen dan gemiddeld of kinderen die ondersteuning nodig hebben, bij De Vosseburcht zorgen we voor een goede, solide en toekomstgerichte basis.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie