Het vastleggen van persoonsgegevens door o.b.s. De Vosseburcht.

Op De Vosseburcht  wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze kinderen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens over en van kinderen die we vastleggen in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze kinderen en de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Digitaal leermateriaal en persoonsgegevens
Op school maken we ook gebruik van digitaal leermateriaal. De school / Proloog heeft met leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens hierbij.

Privacyreglement Proloog
In het privacyreglement van Proloog is beschreven hoe wij als school omgaan met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van u als ouders en van leerlingen. Daarnaast kent Proloog een Social Media reglement.

Voor meer informatie en deze documenten verwijzen wij u naar:

www.proloog.nl/privacy

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie