Samen spelen, ontdekken en leren op speelleergroep de Vosseburcht!

Sinds augustus 2020 is er een speelleergroep voor peuters van 2 tot 4 jaar in de Vosseburcht. Hier creëren we samen een veilige omgeving voor jonge kinderen.  De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassenen staat hierbij centraal. De speelleergroep is gehuisvest in dezelfde gang als de kleuters en is speciaal ingericht voor peuters. De peuters spelen regelmatig samen met de kleuters op de gang en maken hierdoor spelenderwijs al kennis met het onderwijs. Daarnaast worden er af en toe gezamenlijk met de kleuters activiteiten georganiseerd. De stap naar groep 1 wordt hierdoor kleiner en makkelijker voor uw kind.

Spelend leren

Binnen onze speelleergroep werken we met Uk en Puk; een programma voor vroeg- en voorschoolse educatie. Wat houdt dit in? Uk en Puk is een educatieve methode voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassenen staat hierbij centraal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van taal. Naast de taalontwikkeling is er bij Uk en Puk extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheden. Uk en Puk is een programma voor alle kinderen omdat het rekening houdt rekening met verschillen in taalontwikkeling binnen een groep. De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op:
 

Speelleergroep:
T. 06 30223161 of mail

 

Gabriëlle Broers:
T. 06 82054046 of mail

 

 

Direct inschrijven?

Inschrijven kunt u via de website van
Stichting Kinderopvang Friesland.
 

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie