Onderwijs

Wij hanteren het leerstofjaar-klassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen zodat de kinderen een positieve en actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Hierbij vinden wij het van belang dat kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en gebruik te maken van hun eigen kwaliteiten.

Omdat goed onderwijs moet!

Wij bieden kinderen een rijke leeromgeving:

  • een fijne en veilige leeromgeving; een plek waar je met plezier naar toe gaat. Waar je mag zijn wie je bent!
  • een solide leeromgeving; een plek waar we kinderen binnen duidelijke structuren onderwijs op maat bieden
  • een toekomstgerichte leeromgeving; een plek waar ook ruimte is voor kinderen om zelf hun eigen leerweg te ontdekken en bewandelen.

 

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie