Aanmelden

Voordat uw kind bij ons op school komt is het gebruikelijk dat we eerst nader kennismaken. Dat doen we met een informatiegesprek en rondleiding tijdens schooltijd. We informeren u dan over het onderwijs bij ons op school en u krijgt een goede indruk van onze werkwijze en schoolsfeer. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur, Peter van Noort.  Na het kennismakingsgesprek en de rondleiding kunt u beslissen of onze school bij uw kind past en kunt u een verzoek tot aanmelding invullen.

U kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een informatief kennismakingsgesprek.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie