Ziekmelden

Is uw kind ziek?

Dit kunt u voor 8.20 uur melden op  telefoonnummer (058) 2127627 of via een bericht naar team.vosseburcht@proloog.nl.

Heeft uw kind een afspraak?

Wij verzoeken u om afspraken met de huisarts, tandarts of specialist graag zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Lukt dat niet en heeft uw kind een afspraak onder schooltijd, geef dit dan tijdig door aan de groepsleerkracht.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie