Werken met iPads

Naast traditioneel onderwijs, waarbij schrijven en lezen uit boeken belangrijk is, werken we met iPads en digitale schoolborden (touchscreens) op De Vosseburcht.

iPads in groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 krijgen kinderen een iPad in bruikleen. Tijdens de lessen werken de kinderen hierop met Snappet. Met dit programma krijgt de leerkracht tijdens de les direct inzicht in welke lesstof een kind moeilijk of juist gemakkelijk vindt. Ook krijgt het kind directe feedback op het gemaakte werk.

Naast het werken met Snappet wordt de iPad ook bij andere vakken en onderwijsmomenten ingezet. Denk daarbij aan het maken van presentaties, opzoeken van informatie en creatieve toepassingen (Imovi, Kahoot, etc.). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het veilig omgaan met ICT en internet (mediawijsheid).

Ik wil meer weten over Snappet.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie