Klassenouders

We werken vanaf de kleutergroepen t/m groep 8 met klassenouders.

Wat zijn klassenouders?
Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode van 1 jaar het contact tussen ouders en leerkrachten onderhouden. Soms zijn meerdere ouders per groep samen klassenouders.

Wat doet een klassenouder?
Zij ondersteunen de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van een groot aantal praktische en organisatorische zaken. Ze  vragen ouders om hulp bij excursies, schoolreisjes, speciale projecten of feestdagen via de ouderapp-groep.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie