Klachtenregeling

Heeft u vragen, problemen, klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere schoolzaken, dan bespreekt u dit met de groepsleerkracht. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u terecht bij de directeur. Hij bespreekt het probleem met alle betrokkenen en zoekt naar een oplossing.

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt door de schooldirectie, kunnen zij contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school, mevrouw Hester Dijkstra, te bereiken via hedijkstra@proloog.nl. De interne vertrouwenspersoon geeft aan waar ouders terecht kunnen met hun klacht. Zij kunnen contact opnemen met de  externe vertrouwenspersoon.

Mocht de kwestie dan nog niet naar tevredenheid kunnen worden afgerond, dan kan de klacht ingediend worden bij het College van Bestuur van Proloog.

De Klachtenregeling Proloog bevat te nemen stappen en mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

U kunt de hier de klachtenregeling Proloog bekijken.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie