Vakanties en vrije dagen

Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar school. Dit betekent dat er naast de vakanties per jaar een aantal margedagen zijn. De leerlingen zijn op deze dagen vrij, de leerkrachten gebruiken deze tijd voor o.a. scholing.

Vakanties en margedagen in schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli 2024 t/m 1 september 2024

 

Studiedag maandag 30 oktober 2023
Studiedag dinsdag 30 januari 2024
Studiedag woensdag 10 april 2024
Studiedag donderdag 20 juni 2024
Teamdag vrijdag 5 juli 2024
Afrondingsdag vrijdag 19 juli 2024

 

Vrije middagen. De kinderen zijn om 12.00 uur uit:
Sint dinsdag 5 december 2023
Kerst vrijdag 22 december 2023
Koningsspelen vrijdag 26 april 2024
Vosseburchtfestijn woensdag 22 mei 2024

 

Opm.: In dit overzicht zijn 3 margedagen niet gepland. Deze worden gereserveerd voor omstandigheden dat het onderwijs geen doorgang kan vinden (bijv. de school is koud door een kapotte cv-installatie).

 

 

Er zijn geen kalenderitems gevonden

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie