Vakanties en vrije dagen

Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar school. Dit betekent dat er naast de vakanties per jaar een aantal margedagen zijn. De leerlingen zijn op deze dagen vrij, de leerkrachten gebruiken deze tijd voor o.a. scholing.

Vakanties en margedagen in schooljaar 2022-2023

 Herfstvakantie 15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022 
 Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023
 Voorjaarsvakantie  25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
 Goede vrijdag  7 april 2023
 Tweede Paasdag  10 april 2023
 Meivakantie  22 april 2023 t/m 7 mei 2023
 Hemelvaart  18 mei 2023 t/m 19 mei 2023
 Pinkstermaandag  29 mei 2023
 Zomervakantie  22 juli 2023 t/m 3 september 2023


 Studiedag    maandag 24 oktober 2022
 Studiedag  woensdag 11 januari 2023
 Studiedag   dinsdag 7 februari 2023
 Studiedag  donderdag 8 juni 2023
 Teamdag  vrijdag 7 juli 2023
 Afrondingsdag  vrijdag 21 juli 2023


Opm.: In dit overzicht zijn 2 margedagen niet gepland. Deze worden gereserveerd voor omstandigheden dat het onderwijs geen doorgang kan vinden (bijv. de school is koud door een kapotte cv-installatie).

donderdag 18 mei
zondag 21 mei
Hemelvaart
Donderdag en vrijdag vrij

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie